De man die de titel van zijn eindwerk vergeten was

‘De man die geen titel voor zijn eindwerk vond’ is het afstudeerproject waarmee ik mijn opleiding fotografie heb afgerond.

De mens vreest datgene wat hij niet kent, en nog meer datgene waar hij geen controle over heeft. Hard werkt gij om sterker te worden dan de krachten die u beheersen, en steeds dwingt gij uzelf naar boven te zien, uw nek te strekken richting de eindeloze verten, opdat gij niet hoeft te kijken naar het stof onder uw voeten waarnaar gij uiteindelijk zult weerkeren. Maar als gij te veel naar de zon staart, dan zal haar schittering u verblinden voor al wat u dierbaar is.

eindwerk_smallwat_01

Hier zijt ge, voortgekomen uit de oprechte wens van twee mensen. Kwetsbaar zijt gij in deze koude, doch wordt gij beschermd door de warme handen van uw moeder. Haar liefde voor u is uw leven.

eindwerk_smallwat_02

Ongeschonden trekt gij de natuur in, nog te klein om de sterren te kunnen zien. Dromen hoeft echter niet, zolang gij maar kunt spelen.

eindwerk_smallwat_04

Spoedig leert gij uw plaats in deze wereld kennen, en gij beseft dat de koude hand van de onaanraakbare schim die gij de dood noemt u ooit zal komen halen. Bang wordt gij voor de duisternis waarnaar gij zult terugkeren, en nu beschermt gij uzelf onder de dekens terwijl gij licht zoekt om uw spoken te verjagen.

eindwerk_smallwat_03

En plots speelt gij niet meer op het gras en in de bomen, maar moet gij zitten, zwijgen, en verdrinken in de kennis die ouderen u opleggen.

eindwerk_smallwat_05

Men heeft u verteld dat liefde uit de lucht komt vallen. In haar armen vergeet gij uw besognes en herinnert gij u de onschuld en het spelen weer, en als jullie twee het oprecht wensen, zal er een derde ontstaan. Jullie liefde voor elkaar is leven.

eindwerk_smallwat_06

Net als ieder mens koestert gij ambities, ontstaan toen gij overspoeld werd door de kennis van uw meerderen. Sommigen verbergen deze ambities om de weg te bewandelen van de zekerheid en vanzelfsprekendheid. Anderen zoeken een balans tussen hun wil en de verwachtingen van hun naasten. Doch als een mot die het vuur heeft gezien wordt gij erdoor betoverd, en het enige waar gij nog aandacht voor heeft is de vraag hoe gij het in uw handen kunt houden zonder uw vingers eraan te branden.

eindwerk_smallwat_07

Tot gij een antwoord vindt, bewaart gij zelf voorlopig nog de afstand, terwijl al uw andere verlangens bevangen worden door uitslaande vlammen en tot sintels vergaan.

eindwerk_smallwat_08

De zon die warmte, leven en licht geeft, houdt gij eindelijk in uw handen. Na de laatste klim om hoger dan al uw medemensen uit te komen, zijt gij heden degene die bepaalt wanneer de hemel boven u door het vuur wordt verlicht, en de wereld onder u met uw genade verwarmd wordt.

eindwerk_smallwat_09

En gij dacht dat gij meester over uw leven waart geworden, maar gij waart vergeten dat ongeacht welke macht gij ook verkrijgt, gij nooit meer dan een slaaf zult zijn. Als aarde dat erodeert door de rivier waarlangs het stroomt, zo geraakt gij verweerd door de tijd die genadeloos langs u voorbij schrijdt. En gij herinnert u zich degenen die gij niet meer kon zien omdat gij in het vuur aan het staren waart, en nu kunt gij hen niet meer terugvinden omdat zij allen met de stroom zijn meegevoerd.

eindwerk_smallwat_10

En de schim die gij uw hele leven lang gevreesd hebt, die gij ten koste van alles bekampt hebt, onderging uw acties zonder ooit nog maar ineen te krimpen. Wanneer het hem – en alleen hem – uitkomt, zal hij een laatste bezoek komen brengen om u uw plaats in deze wereld te doen gedenken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com