De zeven hoofdzonden volgens de Vlaamse politieke partijen

Aangezien ik hondsdol geworden ben van de overvloedigheid waarmee mijn dagelijkse leven overspoeld wordt door boodschappen van politici die wanhopig naar mijn stem komen hengelen, heb ik besloten om tegengas te geven in de vorm van anti-reclame. Want laten we realiteit bekijken zoals ze is: de cadeau’s en de hemelen op aarde die zij ons vandaag beloven zijn leugens. De enige waarheid is dat er een gat gaapt in de begroting van bijna acht miljard euro, en de dag na de verkiezingen zullen u en ik, wij, de burgers, gevraagd worden onze portemonnee, opnieuw, open te trekken om de gevolgen van hun strapasten en fratsen te betalen.

Ter inspiratie ben ik mijn mosterd gaan halen bij videogamejournalist Jim Sterling, die een filmpje heeft gemaakt over de zeven hoofdzonden volgens zeven grote bedrijven.1 Gezien politici zich onophoudelijk overgeven aan een verscheidenheid van zonden, niet in het minste het voortdurende bedriegen van de bevolking om hen te overtuigen hun een machtspositie te doen verkrijgen, leek het mij toepasselijk aan iedere partij een hoofdzonde toe te wijzen. Dat er toevallig zeven grote partijen in Vlaanderen zijn komt zeer goed uit. Deze post is niet bedoeld om objectieve informatie te geven; democratie is voor mij belangrijk en ik wil iedereen aanmoedigen om, hoe hopeloos het ook lijkt, toch een stem uit te brengen. Het is bedoeld als een uitlaatklep voor zij (de velen, merk ik) die zich politiek dakloos voelen omdat men zich door de partij van diens voorkeur in de steek gelaten of zelfs bedrogen voelt. Evenmin is deze post bedoeld om één partij te bevoordelen ten aanzien van een andere: hier krijgen zij allemaal ervan langs. Behalve LDD. Omdat ik ter wille van mijn geestelijk welbevinden mezelf van de illusie bedien dat er geen mens op aarde is die Jean-Marie Dedecker serieus neemt.

Dus leest verder, en leert hoe deze zondaars zich beschuldigen aan datgene waarvoor zij allen in de Hel terecht zullen komen — een oord des wanhoop, eindeloos gruwelijker dan het inferno dat men hier de politiek noemt. Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt.

Hebzucht: sp.a
Het toekennen van hebzucht aan slechts één politieke partij is niet eenvoudig, omdat bijna alle partijen zich hieraan schuldig maken. Onze politieke partijen zitten op een gigantische berg geld, met de N-VA als koploper, wiens partij rijker is dan alle Nederlandse partijen tezamen.2 Dat is zo gekomen door het systeem van de partijdotaties: hoe meer stemmen een partij haalt, des te meer overheidsdotatie ze krijgen. Waar onze socialistische deugnieten in dit verhaal relevantie krijgen, zit in het feit dat dit systeem — dat ertoe heeft geleid dat sommige partijen zodanig in het geld verzuipen dat ze het nauwelijks kunnen spenderen — in het leven is geroepen ter compensatie voor het verbod op bedrijfsgiften. Dat verbod is er gekomen om corruptie tegen te gaan, dat een dieptepunt bereikt had met de Agusta-affaire,3 één van de beerputten uit de Belgische politieke geschiedenis waarin de socialisten zo diep inzaten dat ze bruin in plaats van rood kleurden. Het is dus potjandorie alwéér de schuld van de sossen.

Niet dat zo’n affaire de Belgische politiek tot inkeer heeft doen komen. Het was bijlange niet het laatste schandaal geweest, en de rode draad (huhu) doorheen die muffe zaakjes is dat de socialisten hierin betrokken waren, nochtans een partij die zich opwerpt als de verdediger van de financieel kwetsbaren in onze maatschappij… doch ondertussen wel allerlei truuken van de foor uithalen om zichzelf te verrijken. Men denke aan de belangenconflicten in Oostende, waar Johan Vande Lanotte de plak zwaaide.4 De hoofdprijs voor onwelriekende onguurheden, echter, gaat zonder twijfel naar het recente Samusocial schandaal (toegegeven, dat was de PS, maar dat zijn eveneens socialisten, dus kom, laten we ze ineens allemaal op een hoop gooien). Samusocial is een organisatie die hulp biedt aan daklozen, gerund door een aantal PS-mandatarissen, die op jaarbasis 17.000 à 19.000 euro aan zitpenningen opstreken voor vergaderingen die niet eens fysiek plaatsvonden — en dat betaald met giften voor deze organisatie.5 Het meest verbluffende aan de hele zaak was de totale normvervaging bij de beschuldigden, die kennelijk oprecht niet inzagen wat daarmee mis was.6

Vanzelfsprekend stralen de foliekes van onze Franstalige stouterikjes af op hun Nederlandstalige evenknieën, waardoor de sp.a afgelopen jaren behoorlijk aan populariteit heeft ingeboet. Natuurlijk is en blijft een politieke partij een politieke partij, en het hoofddoel van alle politieke partijen is macht; zeker als een partij die in de geschiedenis van dit land heel veel mee aan de knoppen heeft mogen zitten (en veel naar de knoppen heeft geholpen zoals voorgaande voorbeelden illustreren), wil sp.a er alles aan doen om haar invloed terug te winnen. Zoveel dat huidig voorzitter John Crombez bereid is de morele principes van zijn eigen partij te verkopen door plotseling naar rechts op te rukken door zaken te declameren zoals dat het bijvoorbeeld wel eens mag stoppen met al die immigratie. Niet dat het zoden aan de dijk zal zetten, want door zo te flipfloppen weten kiezers al helemaal niet meer waarvoor jouw partij nu wel of niet staat.7

Traagheid: Open VLD
Ik herinner me dat aan het begin van het post-Verhofstadt-tijdperk gesteld werd dat de daling van Open VLDs populariteit veel te maken had met het ontbreken van een verhaal dat de partij te vertellen had. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat zij er ooit in geslaagd is er een nieuw te schrijven om de kiezer te overtuige. Of het ligt aan de maatschappelijke evolutie waarin brulboeien en extremisten de aandacht van alle redelijke stemmen kapen, weet ik niet, maar wel heeft deze partij naar mijn perceptie vooral uitgeblonken in afwezigheid. Ze zou zowaar feilloos in de intro van een Jambers-aflevering passen. De Open VLD: wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Gewoon’, als we hun campagneslogan van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen mogen geloven. Zoals u merkt inderdaad een verhaal dat bulkt van de ambitie. Wat eigenlijk niet hoeft te verwonderen; de natte droom van onze blauwe belhamels is een minimale aanwezigheid van de overheid, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt als geen goesting hebben om aansprakelijk te hoeven zijn voor al wat er fout loopt in de samenleving. Immers, zij die zich bedienen van vrijemarktfundamentalisme leven in de overtuiging dat de vrije markt toch alle maatschappelijke problemen vanzelf zal doen verdwijnselen. Helaas is dit de realiteit. Voor magie kunt u bij de Harry Potterboeken terecht.

Het is ook geen geheim dat neoliberalen geen ruk geven om de ploeterende onderklasse van de maatschappij (de vrije markt zal hun wel uit de armoede halen!) en dat werd nog maar eens bewezen toen het Planbureau in april de partijprogramma’s doorgerekend had: Open VLD had in allerijl hun groeiplan bijgesteld omdat de armste 10 procent er nauwelijks van profiteerde, terwijl de belastingverlaging groter werd naarmate de huishoudens rijker waren.8 Foei, Open VLD, heeft men soms verzaakt u te vermelden dat gij de zwakken dient te beschermen? Of hebt gij u moedwillig van het licht gekeerd, goddeloze ketter die gij zijt?

Dat is niet het enige punt waarop de rijksten in dit land bevoordeeld worden. Afgelopen mei maakte de Europese onderzoekscommissie een lijst bekend van EU-landen die agressieve belastingontwijking faciliteren. Welk land stond op die lijst? Juist, ja, België.9 Het land waar de sterfelijke werkende mens gebukt gaat onder de zwaarste belastingdruk ter wereld10, is zowaar een belastingparadijs. De reactie van Rutten? Zij verdedigde dit nog ook. Want een land moet toch een troef hebben om vermogende bedrijven te lokken?11 Onrechtvaardigheid, mevrouw Rutten. Zelfs apen zijn daar gevoelig voor.12

Onkuisheid: CD&V
Ach, die vermaledijde christenschaapjes toch! Het is geen onbekend fenomeen, dat mensen die in strikte onthouding gedwongen worden later compleet de pedalen verliezen terwijl zij het lege dal van hun onvervulde verlangens overcompenseren. Katholieke bengeltjes die een levenslange gelofte moeten afleggen om overal met hun fikken (en vooral hun piemeltjes) af te afblijven bij hun inwijding tot priester, transformeren ten gevolge van die onthouding niet zelden in losgeslagen vetzakken die met hun fikken en vooral hun piemeltjes overal gaan zitten, zelfs aan zaken die choquerend zijn voor mensen wiens losbandigheid (althans volgens de standaarden van monogame tortelduifjes wiens deerniswekkende verbeeldingskracht niet verder voorbij brave vanilleseks reikt) alle grenzen van het menselijk fatsoen tarten.13

Als centrumpartij ligt CD&V pal in het midden van het politieke bed. Aangezien de CD&V in die bedverhoudingen het onderdanige sletje blijkt, draait zij de hand er niet voor om om regelmatig van bedpartner te verwisselen, afhankelijk van degenen die dat ogenblik het dominantst is; ik lijd nog steeds aan politieke PTSS door het hoogverraad dat CD&V destijds gepleegd had door de Stadslijst op te blazen om mee te kunnen regeren met de rechtse partijen.14

Dat zij eveneens kicken op een stevige portie vernedering zien we aan het feit dat CD&V consistent Joke Schauvliege op posten zet waarvoor zij volstrekt onbekwaam blijkt15 en haar, in het verblindende licht van haar onbekwaamheid, nog eens de hand boven het hoofd houdt ook. Helaas, God straft elke zondaar, wat vanzelfsprekend gebeurd was toen zij het Algemeen Boerensyndicaat het hof probeerde te maken met complottheorieën over de klimaatbetogers16, en dat tezelfdertijd zij uitgerekend hen herhaaldelijk doch vruchteloos had proberen op te geilen17. Voor deze schandalige vertoning heeft zij ontslag genomen, doch anders dan in het bedrijfsleven, waar een ontslagen werknemer traditioneel gezien er niet aan hoeft te denken terug te komen, heeft de partij haar opnieuw op de kieslijsten gezet.18 Allemaal goed en wel, maar als zij volgende legislatuur nog eens, God verhoede het, een portefeuille toegestopt krijgt, mogen wij dan vriendelijk verzoeken haar charade te staken en haar ambt te laten uitoefenen in een gimp suit, conform haar reputatie.

Eén ding moet je CD&V wel nageven: alle partijen kruipen op elkaar in bed, alleen zijn zij de enigen die dit zonder schaamte doen en hun scheefpoeperij niet onder stoelen of banken steken. Dat maakt dat CD&V, van alle politieke partijen, de minst hypocriete is.

Afgunst: PVDA
PVDA is de dwerg onder linkse partijen en ééntje die heel graag groot wil worden. Dat maakt de overschaduwing van de concurrerende partijen des te pijnlijker. Als een duivel in een wijwatervat gaan deze donkergebrande roden tekeer tegen hun ideologische evenknieën en hoe populairder deze worden, des te feller de razernij. Kort nadat bleek dat Groen de koning van links aan het worden was doordat problemen rond de luchtkwaliteit en klimaat onder de aandacht kwamen, probeerden zij dit thema te kapen met de slogan Red is the new green. Los van het ongeïnspireerde afkooksel van Orange is the new black, destijds een razend populaire serie (nu ja, politiek en creativiteit is mogelijk een nog pijnlijker huwelijk dan marketing en creativiteit), heb ik me constant rondgelopen met de gruwelijke verbeeldingen waarbij ik me de omwisseling van twee van onze drie primaire kleuren trachtte voor te stellen. Vandaar ook het besluit mijn beeldbewerkingtrucendoos boven te halen om een idee te krijgen:

bonhommeMalade
Dit beeld noem ik Un Bonhomme Malade dans un Forêt après un Massacre Génocidaire (2019). Of hoe de wereld er zou hebben uitgezien mocht Comac-idool Ché Guevara zijn plannetje hebben doorgedreven om nucleaire wapens in te zetten om zijn ideologie aan de rest van de wereld op te dringen.19

Gramschap: Vlaams Belang
Al lijkt dit een voor de hand liggende keuze, Vlaams Belang was aanvankelijk de favoriet geweest voor afgunst voordat de stouterikjes van de PVDA dit oordeel over zich afgeroepen had. Immers probeert het Vlaams Belang sinds mensenheugenis vruchteloos mee te regeren, dit onmogelijk gemaakt door het cordon sanitaire dat er rond hangt, met als gevolg dat een heel pak belastinggeld wordt weggesmeten aan subsidies voor een partij die geen enkele bijdrage levert aan het politieke landschap, haar functie als zwart gat om extreemrechtse stemmen te doen verdwijnen daargelaten. Die afgunst ziet men kloppen als een zwerende wonde telkens een verontwaardigde Tom Van Grieken van leer trekt tegen de N-VA, nadat die partij voor de tigste keer het Vlaams Belang gefriendzoned heeft na een zoveelste vurige flirtpoging.

Eveneens is het maken van vijandbeelden de modus operanti geworden van partijen langs alle kanten van het spectrum, waarbij links rechts omschrijft als de baarlijke duivel en omgekeerd, terwijl dit zondige zooi ongelukkigen allemaal hun thuis zullen vinden in de teerputten van Beëlzebub. Al haalt niemand daarbij het niveau van N-VA voorzitter Bart De Wever, die in het laatste debat, alwéér, de steeds verder opschuivende grens van het fatsoen overschreden had door Tom Van Grieken voor de camera uit te schelden voor paljas.20

Het Vlaams Belang heeft echter de prijs van gramschap gekaapt door Dries Van Langenhove binnen te halen, een mannetje dat zodanig overloopt van de frustratie en haat dat hij daarvoor een gerechtelijk onderzoek aan zijn pan heeft.21 Als je dacht dat dit spectaculair was; dat is niets vergeleken met de twee Facebookaccounts van hem die verwijderd werden door het herhaaldelijk plegen van inbreuken tegen de gebruikersregels.22 Dat komt op hetzelfde neer als dat hij in de Malebolge23 het zodanig zou uithangen dat de toezicht houdende duivels zouden besluiten dat het nu echt wel welletjes is geweest met zijn geroep en getier en zijn haatdragende taalgebruik, en hem buiten stampen, recht in de aangrenzende Cocytus,24 alwaar verraders van wet, mens en land immer bevriezen in de ijzige winden van Satans vleugels.

Gulzigheid: Groen
De Pokémon onder de politieke partijen; Groen is aan een indrukwekkend tempo geëvolueerd van een niemanddalletje tot een kolos waarvoor rechts de billetjes dichtknijpt.25 Uiteraard behoren zij ook tot de politieke zondaars, en aan welke zonde zouden zij zich anders kunnen schuldig maken dan aan gulzigheid? Ze hadden afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zodanig veel stemmen opgeschrokt dat de partij te vadsig was om zich naar het Stadhuis te rollen en de verantwoordelijkheid op te nemen die de kiezer haar toebedeeld had.26

Tegenwoordig heeft elke partij wel wat te zeggen over de klimaatproblematiek, en bijna altijd zijn dat zinnige dingen, doch om hun populariteit te consolideren en te vergroten, laten onze groene sloebers geen enkel toetje van dit thema over aan de anderen; zij, en alleen zij zullen de wereld voor een gewisse catastrofe behoeden. Die feesttafel hebben zij voor zichzelf gereserveerd, niemand is welkom om mee aan te schuiven. De grote vraag is of zij de klus kan klaren zonder daarbij een indigestie van jewelste aan over te houden, tenminste als ze er al in slagen de intimiderende gangenmenu überhaupt verwerkt te krijgen.

Hoogmoed: N-VA
Van alle zonden is hoogmoed de ergste; hoogmoed is de vader van de zonden aangezien alle andere hierboven vermeld daaruit voorkomen, en bovendien is deze de zonde die het narcisme baart, overduidelijk aanwezig in voorzitter Bart De Wever die in de beginjaren van zijn populariteit, in plaats van over zijn beleid te praten, de lezer doodverveelde door zichzelf voortdurend te vergelijken met historische figuren (veelal uit het Oude Rome).27 Waarom hij nooit over beleid praatte, is duidelijk geworden toen zij mee aan de knoppen stonden in de regering Michel I; de onkunde voortvloeiend uit hun eigen trots, waarbij adviezen van experten in de wind geslagen werden, was hallucinant: Bart De Wever zijn war on drugs heeft gefaald,28 gezien het drugsgeweld bijgevolg enkel zwaarder is geworden, Homans’ armoedebeleid heeft gefaald,29 Vandeput heeft gefaald door miljarden te versmossen aan oorlogstuig dat niet functioneel blijkt,30 Van Overtveldt heeft gefaald door zijn kennelijk volledig afwezige rekenvaardigheid heeft,31 Francken heeft met zijn integratiebeleid gefaald;32 enige tijd geleden hadden Wouter De Vriendt en An Moerenhout gesteld dat N-VA in haar corebusiness heeft gefaald, mij lijkt het daarentegen correcter te stellen dat falen net de corebusiness van de N-VA is.

En wat deed de N-VA? Al van toen Van Overtveldt met de eerste begrotingscontrole kwam aanzetten waaruit bleek dat alle inspanningen die Michel I van de burgers gevraagd had resulteerde in een miljardentekort? Ze veranderden hun slogan van de kracht van verandering naar de verandering werkt.33 Zelfs nu ze, aan het eind van hun brokkenparcours, een gat in de begroting hebben achtergelaten van bijna 8 miljard euro, gaan ze prat op de prestaties die zij geleverd hebben.34

Stel je voor dat je kleine thuiskomt met een rapport waarmee hij over de hele lijn gebuisd is, je hem daarop aanspreekt, en hij antwoordt met “gij moet uw bakkes houden, lompe foef, ik heb tenminste een 2 gehááld, en alleen ik kan deze resultaten voorleggen en in de toekomst zelfs nóg verbeteren!” Dat is ten gronde de houding die de N-VA in het huidige politieke klimaat aanneemt. Dan te bedenken dat uitgerekend zij de ministerpost voor onderwijs willen claimen.35 Als de verwachtingen die zij aan onze leerlingen zullen opleggen dezelfde zullen zijn als degenen die zij aan zichzelf stellen, dan zal België tegen het eind van volgende legislatuur waarlijk het domste land van de Europese Unie zijn.

Besluit
Uiteraard was het gemakkelijker om voor de regerende partijen zonden op te sommen; vanuit de oppositie, waar men geen verantwoording hoeft af te leggen, is het immers gemakkelijk om te roepen hoe alles slecht loopt. Zouden zij het beter hebben gedaan? Dat zullen wij nooit weten. En dat is nu net het probleem: politiek heeft tegenwoordig nog weinig te maken met het beleid af te stemmen op de noden van de bevolking; het is veeleer het volgen van partijdictaten,36 om ervoor te zorgen dat politici die geld aan hun mandaat verdienen hun geld kunnen blijven verdienen. Om hun invloed te vergroten of te behouden indien die voldoende groot is. Als er dus iets beweegt in het politieke landschap, dan is dat omdat het in het voordeel van de huidige machthebbers speelt.

Ondertussen keren steeds meer mensen zich af van de politiek. Ofwel weigeren zij te stemmen, omdat ze niet meer in de heersende partijen geloven, ofwel gaat hun stem, om dezelfde reden, steeds meer de extreme kant op. De democratie verliest haar geloofwaardigheid en dit is niet zozeer de verdienste van deze extremistische partijen, maar minstens evenzeer de schuld van de traditionele partijen. Helaas is er in de politiek vandaag de dag niemand die zijn of haar trots opzij durft zetten, die durft toe te geven dat zij fout waren geweest. En zolang politici zich blijven verzwelgen in hun trots, zal de geloofwaardigheid van de democratie enkel verder afbrokkelen.

Maar als niemand meer op hen stemt, dan laten wij onze regeringspositie over aan extremistische, veelal autoritaire partijen, die ons onze vrijheden stelselmatig zullen inperken. En precies daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat iedereen zijn of haar stem uitbrengt. Uw stem doet ertoe.

Bronnen
1youtube.com/watch?v=_wrvauiCbEU
2https://www.humo.be/humo-archief/387365/de-immense-berg-geld-van-onze-politieke-partijen-vanwaar-komen-de-miljoenen-en-waar-gaan-ze-naar-toe
3https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/1718/campuskrant-2017-2018-nr-7/krijgen-belgische-politieke-partijen-te-veel-belastinggeld
4https://kw.knack.be/west-vlaanderen/tag/de-keizer-van-oostende-67517.html
5https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/07/vrijwilligers_samusocialzijnwoedendditschandaaltreftdemeestkwets-1-2997826/
6https://www.knack.be/nieuws/belgie/geen-sprake-van-schandaal-bij-samusocial-zegt-yvan-mayeur/article-normal-1080707.html
7http://www.standaard.be/cnt/dmf20160812_02423603
8http://www.standaard.be/cnt/dmf20190426_04353241
9https://www.demorgen.be/nieuws/eu-belgie-is-fiscaal-paradijs~b3381552/
10https://trends.knack.be/economie/finance/oeso-rapport-belastingdruk-nergens-zo-hoog-als-in-belgie/article-normal-1140439.html
11https://www.facebook.com/dezevendedag/videos/635454093563888/ vanaf 7:14
12https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/waarom-zijn-we-eerlijk
13https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksueel_misbruik_binnen_de_Rooms-Katholieke_Kerk
14https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20121113_00368160
15http://www.standaard.be/cnt/dmf20190205_04154892
16https://www.knack.be/nieuws/belgie/joke-schauvliege-dankzij-staatsveiligheid-weet-ik-wie-achter-klimaatacties-zit/article-normal-1425487.html
17http://www.standaard.be/cnt/dmf20190125_04130926
18https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/14/joke-schauvliege-cd-v-de-vele-steunbetuigingen-hebben-me-er/
19https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis
20https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/politiek/video-clash-ultieme-debat-vtm-nieuws-de-wever-noemt-van-grieken-een-paljas
21https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190110_04092923
22https://www.hln.be/nieuws/binnenland/dries-van-langenhove-facebook-verwijderde-mijn-accounts-dit-is-ontoelaatbare-inmenging-in-verkiezingen~ad91e172/
23https://en.wikipedia.org/wiki/Malebolge
24https://en.wikipedia.org/wiki/Cocytus
25http://www.standaard.be/cnt/dmf20190424_04347905
26http://www.standaard.be/cnt/dmf20190105_04081789
27http://www.standaard.be/cnt/dmf20130415_037
28https://www.gva.be/cnt/dmf20190402_04296820/de-wever-reageert-na-scherpe-kritiek-van-politie-en-parket-op-war-on-drugs-hier-heeft-de-antwerpenaar-niets-aan
29https://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-de-armoede-in-ons-land-weer-niet-is-gedaald/article-longread-1457887.html
30https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-f-35-schiet-naast-doel-mankementen-stapelen-zich-op/article-normal-1445477.html?utm_source=Newsletter-27%2F03%2F2019&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN&fbclid=IwAR3JKvCCAUMEK9RisjS_yOyjSA5GrKDcKN3wZXvRfA9gzXTuFtdvEbebShs
31https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190429_04364409
32https://www.knack.be/nieuws/belgie/het-integratiebeleid-van-n-va-is-totaal-gefaald-de-partij-maakte-een-knoeiboel-van-haar-corebusiness/article-opinion-1446593.html
33Mijn oor dat ik hiervan een bron ga vermelden; alleen zij die onder een steen geleefd hebben, hebben de lawine van N-VA advertenties afgelopen weken kunnen mislopen.
34https://www.demorgen.be/nieuws/regering-laat-begroting-na-met-tekort-van-7-7-miljard-we-hadden-nog-iets-kunnen-rechttrekken~b83ac789/
35https://www.hln.be/nieuws/binnenland/de-wever-wil-dat-n-va-volgende-minister-van-onderwijs-levert-die-kan-meer-druk-uitoefenen~a47fb1b2/
36https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-roep-om-autoritaire-leiders-waarom-jongeren-twijfelen-aan-de-democratie/article-longread-1377145.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com